Salzburg a jeho pamětihodnosti

Salzburg a jeho pamětihodnosti

 

Salzburg je město, které rozhodně stojí za návštěvu. Město je na seznamu památek Unesco. Má bohatou historii a navštívit můžete nejen pamětihodnosti, ale i kulturní památky a muzea.  Zoo a přírodní zajímavosti v okolí města - hora Unterberg, jsou skvělým tipem pro rodiny s dětmi. Salzburg navíc nabízí bohatý kulturní program po celý rok.

Pro turisty je výhodné pořízení Salzburské karty, se kterou mohu navštívit všechny památky ve městě i okolí zdarma. Více o Salzburské kartě.

Pro prohlídku města můžete zvolit jeden nebo více z doporučených turistických okruhů např. okruh kolem Salcburské pevnosti, okruh kolem Salcburského chrámu, Mirabellský obvod, atd. Před cestou do Salcburku si v infocentru vyžádejte brožurku, podívejte se předem a naplánujte si alespoň částečně, které pamětihodnosti navštívíte. Je to město, kam se určitě budete rádi vracet, za jeden den stihnete pouze část toho co Salcburk nabízí. Pro rodiny s dětmi bude jistě zajímavá ZOO Salcburk, letohrádek Hellbrunn nebo Skanzen. Milovníci památek zamíří co centra města. Samostatný okruh je věnován také W.A.Mozartovi.

Přečtěte si, co vše můžete v Salzburgu navštívit.

Pevnost Hohensalzburg


Pevnost Hohensalzburg je největší hradní komplex ve střední Evropě, který vévodí jednomu z nejkrásnějších měst na světě. Pevnost je ve vynikajícím stavu, přesto, že byla vybudovaná již v roce 1077 arcibiskupem Gebhardem. Později, v letech 1495 - 1519 byla výrazně rozšířená arcibiskupem Leonhardem z Keutschachu. Velmi zajímavé jsou středověké knížecí komnaty a hradní muzeum. Od roku 1892 je v provozu nejstarší ozubnicová dráha v Rakousku, se kterou se dostanete pohodlně a rychle nahoru na hrad.


Mozartův rodný dům

Rodina Leopolda Mozarta žila v tomto domě, tzv. Hagenauerově domě (jelikož dům patřil známé salzburské rodině Hagenaurů) od roku 1747 do roku 1773. Wolfgang Amadeus Mozart se v tomto domě narodil dne 27.1.1756. Dnes je v tomto domě muzeum. K nejslavnějším exponátům patří Mozartovy dětské housle, jeho koncertní housle, kladívkový klavír, rodinné portréty, sbírka soukromých dopisů, úředních listin a autografů. Ulička, ve které se dům nachází - Getreidegasse - je jedna z dominant Salcburku. Domy jsou zdobené cechovními štíty, dvory s arkádami a fasády vytvářejí jedinečnou atmosféru uličky.

Mozartův dům

V prvním patře tohoto měšťanského domu bylo zřízeno muzeum, které dokumentuje historii domu a život rodiny slavného skladatele. Mozartova rodina zde žila v letech 1773 - 1780. První úřední záznam o tomto domě je z roku 1617, dům je nazýván též „Dům tanečního mistra", protože se zde pořádaly taneční hodiny pro šlechtice a šlechtičny. Dům se nachází na Maraktově náměstí 8. V čele Makartova náměstí stojí Kostel Nejsvětější trojice, nejvýznamnější sakrální stavba starého města na pravém břehu Salzachu a současně první architektonické dílo velkého barokního stavitele Fischera z Erlachu.

Mozartovo náměstí

Mozartovo náměstí se rozkládá v samém srdci Salzburgu. V jeho středu stojí socha W.A.Mozarta. Mozartův památník byl slavnostně odhalen v roce 1842 za přítomnosti Mozartových synů. Vdova po Mozartovi, Constance von Nissen, se této události již nedožila.

Zámek Mirabell

V roce 1606 dal knížecí arcibiskup Wolf Dietrich z Raitenau postavit tento přepychový zámek pro svou milenku Salome Altovou. Po nádherném schodišti zdobeném soškami andělíčků - Andělském schodišti - se dostanete do Mramorového sálu. Svého času v tomto sále vystupoval otec Leopold Mozart a jeho dvě děti Wolfgang a Nannerl. Dnes je tento sál považován za jeden z nejkrásnějších oddacích sálů na světě. Také Mirabellská zahrada je překrásná. Byla založena v roce 1690, je zdobená ornamentálními záhony a pestrobarevnými květinami.

Festivalové domy

Komplex budov - Velký festivalový dům, Dům pro Mozarta a Skalní jízdárna - sloužily původně ke zcela jinému účelu než dnes. V letech 1606 a 1607 zde nechal arcibiskup Wolf Dietrich postavit stáje pro panské koně. V roce 1662 je dal rozšířit o zimní jízdárnu. V 19. století byla v tomto komplexu umístěna kasárna jezdeckého pluku. Teprve od roku 1925 byl komplex postupně přestavěn pro účely konání Salzburského hudebního festivalu.

Rezidence

Rezidence byla okázalým sídlem salzburských knížecích arcibiskupů. Tomuto účelu sloužila už od roku 1120. Její přestavba do raně barokní podoby proběhla v letech 1600 - 1619. Za zhlédnutí stojí zejména nádherné reprezentační sály a soukromé komnaty salcburských knížecích arcibiskupů, rezidenční galerie a barokní kašna.

Kolegiátní Univerzitní kostel

Toto mistrovské dílo barokního stavitele Fischera z Erlachu patří k nejvýznamnějším církevním stavbám v Evropě. Kostel byl postaven v letech 1696 - 1707 a je z jedné strany napojen na budovy Staré univerzity. Kostel byl určen pro univerzitní kolegium, proto bývá nazýván Univerzitní kostel. Jedná se o vrcholné dílo evropského baroka. Na náměstí před kostelem je tržiště, který má název „Zelný trh". Najdete zde stánky s ovocem a zeleninou, domácími lahůdkami, květiny a výrobky lidových řemesel.

Salcburský chrám

Historie vzniku chrámu je spjata s narůstající mocí knížecích arcibiskupů, duchovních vládců Salcburku. Salcburský chrám je nejznámější sakrální stavba města. Původně stával na místě středověký chrám, který roku 1598 vyhořel. V roce 1614 byla započata výstavba nového chrámu podle plánů italského stavitele Santina Solariho, který sloučil barokní styl s prvky staré římské architektury. V roce 1628 byl chrám vysvědcen. Za návštěvu stojí chrámové muzeum a muzeum vykopávek.

Hřbitov sv. Petra

Hřbitov je zasazen do tak nádherného historického prostředí, že je považován za jeden z nejkrásnějších hřbitovů na světě. Současně je také jedním z nejstarších, protože zmínky o tomto pohřebišti sahají až do období pozdní říše římské, do počátků Salcburku, který Rímané nazývali JUVAVUM. Ke zvláštnostem hřbitova patří katakomby vytesané do stěn mnišské hory. Atmosféra hřbitova je plná mystického kouzla.

Linecká ulička

Po staletí byla centrem obchodníků a i dnes zůstává oblíbenou nákupní ulicí. U čísla popisného 14 začíná velmi strmá část na Kapucínskou horu. Ulička Vás zavede až k Felixově bráně, která vede ke Kapucínskému klášteru založenému v roce 1599. V nádherné nedotčené přírodě s velmi rozmanitou faunou a flórou se vinou turistické stezky, které Vás zavedou na okouzlující vyhlídková místa, odkud budete mít město jako na dlani.

Letohrádek Hellbrunn

Na pokyn knížecího arcibiskupa Markuse Sittkuse byl na počátku 17. století dvorním architektem Santinem Solarim postaven v nádherném parku na okraji Salcburku letohrádek Hellbrunn. Letohrádek Hellbrunn spolu se rozlehlým parkem a skvělou zahradní architekturou obveselovaly před několika staletími mocné tohoto světa a dodnes se tímto skvostem baví návštěvníci Salcburku. Kromě letohrádku Hellbrunn najdete v komplexu i Měsíční zámeček, kde je umístěno národopisné muzeum, přírodní kamenné divadlo a zoologická zahrada.

Zoo Salcburk - Hellbrunn

Zoologická zahrada se rozkládá na jihu Salcburku v těsné blízkosti letohrádku Hellbrunn. Zahrada má neobyčejně krásnou polohu. Z jedné strany se přimyká ke strmé skalní stěně hory Hellbrunn, z druhé strany je terén otevřený a nabízí krásný výhled na louky a zasněžený věnec hor kolem města Salcburk. V zoologické zahradě žie přes 800 zvířat (140 druhů). Zvláštní atrakcí jsou volně držení supy husí, tropické terárium s mnoho obojživelníky a zvláštním druhem modrých jedovatých žab.

Untersberg

Untersberg je domácí hora Salcburčanů a oblíbený výletní cíl v každém ročním období. Na vrchol Untersberg vede řada turistických stezek a horolezeckých výstupů. Z vrcholů do údolí vede 8,5 km dlouhá sjezdovka. Cyklisté mají k dispozici okružní cyklostezku, horolezci náročné výstupy a ti ostatní mohou obdivovat tajemné ledové jeskyně nebo ochutnat některou z kulinářských specialit na horských chatách. Největší atrakcí je však nádherná příroda. Kabinová lanovky na vrchol hory Untersberg vede z Grodigu/St.Leonard až do výšky 1853 metrů.

Salcburský skanzen

Uprostřed chráněné rezervace kolem hory Untersberg je zajímavý skanzen, který dokumentuje historii venkovského života v Salcburku. Ve skanzenu se nachází 74 historicky cenných originálních staveb, jako jsou selské statky, hospodářské budovy, řemeslnické dílny a průmyslové objekty. Celým areálem vede 7 km dlouhá sít cest a stezek. V provozu je také historická železnice, která projíždí velkou částí expozice.

Maria Plain - poutní místo

Poté co byl mariánský obraz z tohoto místa v roce 1652 odvezen do Salcburku, nařídil arcibiskup Guidobald Thun postavit na jeho počest kapli. Arcibisku Max Gandolf nechal postavit vedle dřevěné kaple kostel/baziliku. Bazilika stojí v obci Bergheim nedaleko Salcburku a lze ji považovat za jednu z dominant okolí Salcburku. Pro svou krásnou polohu v lůně přírody a úchvatný pohled na alpská panoramata je Maria Plain vyhledávané výletní místo. U příležitosti 28. korunovační slavnosti v roce 1779 složil Mozart k uctění památky zázračného obrazu Panny Marie svou slavnou „Korunovační mši."

Muzeum moderního umění

Muzeum moderního umění má dvě budovy, obě na mimořádně krásných místech Salcburku. Rupertinum stojí v srdci starého města v sousedství Festivalových domů. Interiér tohoto paláce byl zmodernizován pro účely pořádání výstav soudobého umění. Druhé muzeum na Mnišské hoře představuje svou moderní koncepcí prostory, ve kterých se pořádají mezinárodní umělecké expozice.

Salcburské muzeum

Muzeum sídlí v historické budově Nové rezidence na Mozartově náměstí. Zrekonstruované výstavní sály nabízí vzácné umělecké předměty. Vedle Salcburského muzea stojí PANORAMATICKÉ MUZEUM s jedinečnou malbou Johann Michaela Sattlera, která znázoruje Salcburk a okolí kolem roku 1829. Zajímavou atrakcí pro návštěvníky je světově proslulá zvonkohra, která se rozeznívá 3x denně z veže arcibiskupského paláce.

Vrcholné kulturní události v Salcburku

 • Mozartův týden - 3. a 4 .týden v lednu
  Velikonoční hudební festival
  Svatodušní hudební festival
  Salcburský letní festival
  Salcburský džezový podzim
  Salcburské vánoční trhy
  Adventní pořady
  Zimní slavnosti
  Mozartovi symfonické koncerty

 
 
Staňte se našimi fanoušky na Facebooku, prohlížejte si fotky a videa a budete mít ty nejlepší informace pro vaši cestu do Bad Gastein.