Ceník

Ceny se nachází na stránkách jednotlivých apartmánů. 

Obchodní podmínky

Na webovém rozhraní zajišťujeme zprostředkování ubytování poskytovatele (majitele apartmánu), a to na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi námi a poskytovatelem (majitelem apartmánu). V rozsahu smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovatelem nabízíme prostřednictvím webového rozhraní ubytování, zveřejňujeme informace o ubytování a zajišťujeme pro poskytovatele zaplacení smluvně dané ceny ubytování.

OBJEDNÁVKA - REZERVACE UBYTOVÁNÍ

Na webovém rozhraní je uveden seznam apartmánů včetně uvedení oblasti, kde se nachází, možnosti ubytování, kapacity osob a ceny ubytování. Poptávku ubytování můžete podat prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), e-mailem, případně i telefonicky. Na základě poptávky ověříme u poskytovatele dostupnost, pracujeme v on-line rezervačním systému, obsazenost jsme schopni ověřit bezprostředně.

Na vámi uvedenou e-mailovou následně zašleme detailní nabídku ubytování.

Hosté při příjezdu platí zpravidla POPLATEK ZA ÚKLID a vratnou kauci. Tyto poplatky nejsou součástí ceny za ubytování a jsou hrazeny hotově v euro držiteli klíčů.  
V lokalitě Gastein je poplatek za úklid součástí faktury, vybíráme jej a následně hradíme držiteli klíčů v této lokalitě. Tento poplatek není součástí ceny ubytování, ale platí se spolu s ubytováním, na faktuře je uveden odděleně. 

Od hostů vybíráme spolu s platbou za ubytování TURISTICKÝ/LÁZEŇSKÝ POPLATEK, a to základě místní zákonné povinnosti. Tento poplatek je tedy uveden v ekvivalentu czk na faktuře a je námi hrazen místním úřadům 1x měsíčně. Tento poplatek není součástí ceny ubytování, ale platí se spolu s ubytováním, na faktuře je uveden odděleně, platba je dle věku, počtu osob a nocí. 

Povlečení a ručníky nejsou zpravidla v apartmánech k dispozici, ale je možno je objednat předem za poplatek 5,5 - 12 euro/osobu, dle lokality. 

Jak si můžete ubytování závazně objednat?

V případě, že s nabídkou i těmito obchodními podmínkami souhlasíte, můžete následně e-mailem nabídku přijmout, a odeslat tak závaznou objednávku ubytování. Po obdržení objednávky vám zašleme potvrzení jejího přijetí a rekapitulaci objednávky. Pro fakturaci budeme potřebovat údaje o hostech, jména, data narození a jednu kontaktní adresu. Prosíme klienty o jejich zaslání bez zbytečného odkladu.

Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Na základě dohody s námi je však možné objednávku změnit, pokud je změna reálná z důvodu dostupnosti jiného apartmánu a termínu. Krátce před zahájením pobytu takové změny zpravidla neumožňujeme. Zrušení objednávky se řídí storno podmínkami, které zasíláme klientům spolu s fakturací, viz. níže.

POJIŠTĚNÍ

Neručíme za škody, které způsobí klienti na ubytovacím zařízení v apartmánu nebo v domě (společné prostory).
Pokud způsobíte škodu, jste za ni zodpovědní, a musíte škodu uhradit sami. Poškození apartmánů je v případě, že k němu dojde, možné řešit z vašeho cestovního pojištění, proto Vám doporučujeme sjednat si v rámci cestovního pojištění i pojištění odpovědnosti za škodu.  Stát se může každému, že neúmyslně poškodí zařízení a pojišťovna v takových případech zajistí proplacení škody na základě vystavené faktury o opravě.

STORNO POMÍNKY ZA ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Garance 100% vrácení peněz pro zimní sezonu 2020/2021 - nárok na zrušení pobytu se 100% vrácení peněz bude uplatněn v těchto případech
  • v případě, že bude místní ubytovací zařízení umístěno do karantény kvůli infekci covid19 a nebude moci přijímat hosty, vrátíme 100% z již zaplacených rezervačních poplatků za období uzavření
  • v případě uzavření hranic
  • v případě, že rakouská vláda vyhlásí povinnou karanténu pro obyvatele ČR při příjezdu do Rakouska, případně negativní test
  • v případě, že česká vláda vyhlásí povinnou karanténu při příjezdu z Rakouska, případně negativní test

Výše popsaná karanténa musí být vyhlášená státním orgánem (nikoliv zaměstnavatelem či třetí osobou) a rozhodným dnem je první den pobytu.
Zrušení rezervace, která nejsou uvedena výše, se řídí storno podmínkami níže.

Storno podmínky

Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku kdykoli před zahájením pobytu. Zrušení pobytu musí být podáno písemně, e-mailem nebo klasickou doporučenou poštou. Rozhodující pro určení doby je příchozí termín e-mailu nebo termín doručení pošty zprostředkovateli. Stornopoplatky se určují z celkové ceny pobytu. 
• 20 dní až 11 dní před termínem příjezdu: storno poplatek je 50% z celkové ceny pobytu
• 10 až 6 dní před termínem příjezdu až den nástupu: 80% z celkové ceny pobytu
• 5 dní až den nástupu: 100% z celkové ceny pobytu

Pojištění STORNA pobytu - ZIMA 2020/2021 - NOVINKAVe spolupráci s pojišťovnou Kooperativa jsme pro naše klienty nechali připravit nabídku CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ včetně pojištění storna pobytu, a to i pro případ onemocnění Covid19 včetně nařízené karantény na člena domácnosti, se slevou 10%. Našim zákazníkům je k dispozici pro on-line sjednání pojištění konkrétní poradce na telefonu. Pojištění je velice variabilní a zahrnuje maximum možných situací, kterým můžete při plánování a průběhu dovolené čelit.Nabídka pojištění KooperativaPrezentace nabízeného pojištění POWER POINT

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jakým způsobem je hrazena cena za ubytování?

FAKTURY (faktura na zálohu a faktura na doplatek, nebo jedna faktura na celkovou částku - dle přání klienta) odejdou automaticky z našeho rezervačního systému z adresy info@austrian-apartments.cz. Platba je převodem na účet v CZK. Nelze v hotovosti ani platební kartou. Od hostů vybíráme turistický nebo lázeňský poplatek, a to základě místní zákonné povinnosti. Tento poplatek je uveden v ekvivalentu czk již na faktuře s je námi hrazen místním úřadům 1x měsíčně. Tento není součástí ceny ubytování, ale platí se spolu s ubytováním, na faktuře je uveden odděleně, platba je dle věku, počtu osob a nocí. V lokalitě Gastein vybíráme pro rakouskou firmu, která zajišťuje úklid a předání klíčů, poplatek za úklid. Tento poplatek není součástí ceny ubytování a je na faktuře uveden odděleně. 

V případě, že zákazník neuhradí zálohu nebo zbývající částku za pobyt dle data splatnosti na faktuře a nebude reagovat na urgence, bude termín nabídnut k prodeji dalším klientům.

K přijímání plateb jsme zmocněni poskytovatelem - majitelem apartmánu. Úhradou na náš účet je vaše povinnost úhrady ceny poskytovateli splněna.

Do ceny ubytování se nezapočítává poplatek za úklid a vratná kauce, které jsou zpravidla hrazeny na místě pobytu držiteli klíčů. Při přebírání apartmánu může být držitelem klíčů vybírána kauce, která je stanovena k zúčtování vedlejších nákladů atd. Přebíráte povinnost nakládat s apartmánem a jeho inventářem šetrně a opatrně. Jste povinni ihned ohlásit eventuální škody způsobené Vámi. Přebíráte ručení za doprovázející osoby, i za nezletilé. Kauce bude po řádném vrácení nájemního objektu a při eventuální kompenzaci vedlejších nákladů vrácena.

Obsazení apartmánu

Bytové jednotky smějí být obsazeny nejvýše počtem osob uvedeným na webovém rozhraní, ledaže je provedeno písemné schválení pro dodatečné osoby. I děti platí za osobu. Přespočetné osoby může držitel klíčů při příjezdu odmítnout. Jakékoli škody nebo nevýhody vznikající odmítnutím musí bez výjimky nést zákazník. Potvrdíme-li písemně obsazení více osobami, než je uvedeno v na webu, musí se zpravidla počítat s tím, že nebude k dispozici žádné dodatečné lůžko ani odpovídající vybavení bytu.

Příjezd a odjezd

Zpravidla můžete převzít apartmán v den příjezdu od 16.00 do 20,00 hodin. Při úplném nebo částečném nečerpání, není vrácení nebo částečné vrácení uhrazené ceny možné. Zpravidla musíte apartmán opustit v den odjezdu v 10.00 hodin.

No-show

No-show existuje, pokud se zákazník nevydá na cestu k dohodnutému okamžiku. V takovém případě ztrácí jakýkoli nárok na službu nebo na vrácení nájemní ceny nebo jejích částí.

Domácí zvířata

Přivezení domácích zvířat není v zásadě povoleno, ale je možno s námi dojednat, u některých apartmánů, individuálně.

Změny služeb a cen

Údaje obsažené na webu pro nás závazné. Opravy omylů a hrubých chyb ve výpočtu zůstávají v každém případě vyhrazeny. Odchylky jednotlivých služeb, které námi nebyly způsobeny úmyslně, jsou povoleny, pokud jsou odchylky nepatrné a pro zákazníka únosné. Nemůže - li být rezervovaný apartmán z nepředvídatelných okolností dán k dispozici (například živelná havárie), budeme se snažit nabídnout vhodný náhradní apartmán, pokud to nebude možné, vrátíme klientovi částku za ubytování i turistický poplatek.

PŘEDÁNÍ PODKLADŮ

Jakým způsobem dostanete podklady potřebné k ubytování? Podklady k ubytování a důležité informace a pokyny obdržíte po úhradě celé ceny ubytování. Informace k příjezdu odešle rezervační systém spolu s potvrzením o uhrazení pobytu. 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Na koho se můžete obrátit v případě vady plnění?

Práva z vadného plnění můžete uplatnit u nás, poskytneme vám veškerou pomoc při řešení reklamace v součinnosti s poskytovatelem (majitelem apartmánu). 
Snížení ceny příp. náhradu škody můžete požadovat pouze tehdy, pokud jste závadu prokazatelně ihned oznámili nám nebo příslušnému provozovateli, a pokud jste požádali o pomoc a služby nebyly poskytnuty.

Reklamaci úklidu apartmánu je třeba uplatnit u  našeho partnera/místní firmy, která provádí úklid apartmánů a předání klíčů, a to bezprostředně, v den příjezdu. Snažíme se, aby v apartmánech byly k dispozici čistící prostředky a hygienické přípravky, majitelé všech apartmánů před začátkem sezon apartmány předzásobují, ale že je možné, že dočasně mohou některé přípravky chybět. Přípravky jsou průběžně doplňovány. 

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi vámi a naší společností či poskytovatelem spor týkající se zprostředkování ubytování, který se vám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u naší společnosti poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Co byste ještě měli vědět?

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to e-mailem. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

Objednáním ubytování souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Aktualizace dne 9.11.2019

GDPR - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako zprostředkovatel ubytování v prázdninových bytech v rakouských Alpách (Mgr. Gabriela Dědková a Ing. Zdeněk Dědek) zpracováváme osobní údaje klientů, našich hostů. Nové evropské nařízení GDPR se týká i nakládání s těmito údaji. Jednou z hlavních priorit je ochrana a zabezpečení těchto údajů.

Zpracování stanovené zvláštním zákonem

Naší povinností je zpracovávat osobní v údaje, protože vybíráme pro obec lázeňský a/nebo turistický poplatek. Ke shromažďování těchto údajů (jména, data narození, bydliště) nemusíme mít souhlas klientů, protože provádíme zpracování stanovené zvláštním zákonem.

Systém pro evidenci hostů k turistickým poplatkům:

feratel media technologies AG
Laubichl 60
A-5452 Pfarrwerfen, FN 72841w, LG Innsbruck
Telefon: +43 6468 8901-2203, Fax: +43 6468 8901-2674Internet: www.feratel.atwww.feratel.com 

Vstup do elektronické evidence hostů je chráněn heslem a dvěma uživatelskými jmény. Vstup do systému evidence poplatků má kromě provozovatele systému (feratel) a nás i místní úřad, který na základě evidence 1x měsíčně vypočte a fakturuje nám turistický poplatek vybraný od hostů. Tento poplatek od hostů pouze vybíráme a 1x měsíčně za hosty poplatek odvádíme na příslušný obecní úřad.

Zpracování údajů se souhlasem hostů 

V případě shromažďování osobních údajů nad rozsah stanovený zvláštním zákonem nebo k jiným účelům, je potřeba získat od hostů výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a vedením údajů.

Údaje o našich o hostech evidujeme ve vlastním rezervačním systému RESERVATIO

Poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení a optimalizaci služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům. 

2017 Reservatio, Developed by BLACKBLADE CREATIONS
Jan Indra
BLACKBLADE CREATIONS, www.blackblade.cz, Mobil: +420 777 199 671

Vstup do systému je chráněn uživatelským jménem a heslem.

SOUHLAS S POSTKYTNUTÍM ÚDAJŮ

Zákazník dává zprostředkovateli ubytování v prázdninových bytech v rakouských Alpách (Mgr. Gabriela Dědková a Ing. Zdeněk Dědek) ve smyslu ustanovení § 5 ZOOÚ, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů - pracujeme s údaji jako titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, bankovním spojení, údaje o zaměstnavateli - ne vždy požadujeme od hostů všechny tyto informace. Poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení a optimalizaci služeb a evidenci hostů k turistickým poplatkům, a to po neomezenou dobu a v rozsahu poskytnutých údajů. Údaje nesdělujeme třetím osobám, kromě případů daných zákonem nebo v případě, že bychom měli vůči klientovi pohledávku, kterou bychom museli vymáhat například prostřednictvím inkasní nebo faktoringové společnosti. Osobní údaje shromažďujeme na základě přímé telefonické či emailové komunikace nebo s využitím internetového formuláře.

V případě dotazů nebo připomínek nebo v případě, že nesouhlasíte s poskytnutím osobních údajů, nás prosím neváhejte kontaktovat.

Austrian Apartments - pronájem prázdninových bytů v Alpách, www.bad-gastein.cz, www.hochkoenig.cz, www.austrian-apartments.cz
Gabriela a Zdeněk Dědkovi, tel: +420 777 212 720, +420 608 232 067, e-mail: badgastein@seznam.cz

Vůči klientům máme informační povinnost o prováděném zpracování. Pokud host požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je zprostředkovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zprostředkovatel tedy zašle informace o tom, jaká data o hostech uchovává, o tom, kde jsou údaje uloženy, jakým způsobem zpracovány a jak jsou chráněny.

Host, který zjistí nebo se domnívá, že zprostředkovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat společnost o vysvětlení či požadovat, aby ubytovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li zprostředkovatel žádosti, má host právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZOOÚ. Další případná zvláštní práva hosta zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZOOÚ. 

 
 
Staňte se našimi fanoušky na Facebooku, prohlížejte si fotky a videa a budete mít ty nejlepší informace pro vaši cestu do Bad Gastein.